અમૂલે દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર રૂ.2નો વધારો કર્યો

‘અમૂલ’ બ્રાન્ડ હેઠળ ડેરી પ્રોડક્ટ્સનું વેચાણ કરતી ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF)એ સોમવારથી સમગ્ર દેશમાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિલીટર રૂ.2 વધારો કર્યો કર્યો હતો. અમૂલના નવા ભાવ પ્રમાણે […]